Zbieramy zlecone wcześniej przez nas sąsiednim pracowniom i przygotowujemy własne prace na wystawę. Rany kłute i cięte są przy tym nieuniknione :)Plakaty spod szablonu własnej produkcji rozwiesiliśmy już w Krakowie.


Zaproszenia też już wysyłamy.

0 komentarze: