Światowy kryzys dopadł również recykling.


"Gazeta Wyborcza" dodatek Krakow, 5 styczen 2009, s. 4Światowy kryzys dopadł również recykling.

http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,6100764,Swiatowy_kryzys_dopadl_recykling.html

0 komentarze: