ZAPRASZAMY !


W dniu 28. 03. 2009 w godz. 9:00 - 10:30 w auli AGH
al. Mickiewicza 30 paw. A-0, I. p.
grupa maKultura weźmie udział w wykładzie organizowanym przez TECHNICZNY UNIWERSYTET OTWARTY (powołany w r. 1989 przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia Uczelni)

Program wykładu:

Prezentacja dorobku SKN Grafiki Komputerowej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
28letniego Międzywydziałowego SKN Ochrony Środowiska AGH
SKN Gospodarki Odpadami Politechniki Krakowskiej
SKN Ekospirit (AGH), MaKultura (ASP)

Z wykładem połączona będzie wystawa prac maKultury.
Zapraszamy serdecznie.

0 komentarze: