2 Międzynarodowa Konferencja Projektowa


2 Międzynarodowa Konferencja Projektowa: "Odpowiedzialne Projektowanie Graficzne"
2nd International Design Conference: "Responsibility in Graphic Design"

http://conference.aspkat.edu.pl/2009/

MaKultura jest jednym z uczestników katowickiej konferencji dlatego serdecznie zapraszamy.

Cele prezentacji :
Wykład przedstawia proces projektowy oraz metody pracy wykorzystane przez grupę MaKultura powstałą na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Polem działania grupy było poszerzanie świadomości proekologicznej oraz propozycja systemu segregacji odpadów w najbliższym otoczeniu. Grupa oddziaływała poprzez grafikę, zaprojektowane produkty, akcje społeczne, wykłady, warsztaty oraz wystawy. Początkiem działania było zaobserwowanie problemu, analiza istniejącej sytuacji, następnie propozycje różnych rozwiązań, aż do stworzenia i wdrożenia systemu segregacji.


PRZYGOTOWANIA

0 komentarze: