PRZEBIEG AKCJI

1. Rozpoznanie problemu.

2. Sformułowanie założeń (burza mózgów).

3.Poszukiwania informacji związanych z tematem:
– przegląd istniejących rozwiązań
– zapoznanie się z technologią wytwarzania i recyclingu papieru
– sporządzenie listy instytucji przetwarzających makulaturę (googlemaps)
– przegląd rozwiązań selekcji papieru w okolicach Smoleńsk 9

4. Niejawne zbieranie zużytego papieru na WFP w ciągu 1 tyg. (miejsce, ilość).

5. Analiza i sformułowanie wniosków.

6. Przygotowanie do jawnej akcji MAKULTURA:
– opracowanie graficzne (logo, plakaty).
– przygotowanie pojemników na makulaturę.

7. Ogłoszenie i rozpoczęcie akcji.

8. Zaproszenie do współpracy studentów z innych pracowni (Fotografii, Komunikacji Wizualnej).

9. Cotygodniowe ważenie makulatury.

10. Przekazywanie makulatury do skupu.

0 komentarze: