CELE AKCJI

1. Edukacja środowiska akademickiego poprzez zwrócenie uwagi na problem marnowania papieru
(wyrzucanie i brak powtórnego wykorzystania).

2. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu recyclingu papieru na Uczelni:
– zmniejszenie bezsensownego zużycia papieru
– selekcja zużytego papieru
– wtórne wykorzystanie papieru do projektów na Wydziale
– przekazanie niewykorzystanego papieru do firm zewnętrznych

3. Promowanie proekologicznych zachowań:
– współpraca z innymi Katedrami (szerzenie śmiecio-świadomości)
– włączenie władz Uczelni do akcji.

0 komentarze: