Comenia school typeface system.


Trudno sobie wyobrazić konferencję, której głównym tematem jest odpowiedzialne projektowanie graficzne, bez poruszania kwestii projektowania krojów pisma. Chyba najważniejszym punktem w tym temacie będą kroje, które stają się wzorem, na podstawie których każde dziecko uczy się pisać i czytać. Temat nadzwyczajnie istotny, a jakże często bagatelizowany.

Kiedy sięgam pamięcią wstecz, gdy uczyłam się pisać, przypominam sobie, że proces prawidłowego pisania kształtu liter był dosyć trudny. Czułam presję ze strony prowadzących lekcje, żeby literki miały taki a nie inny wygląd, który często był podyktowany kanonem z elementarza. Teraz patrząc na to z perspektywy czasu ciągle uświadamiam sobie jak ważny był to moment w moim życiu, który ukształtował charakter i czytelność mojego odręcznego pisma i prawdopodobnie również moją kreatywność.

Zaproszony do Katowic czeski typograf Filip Blažek zaprezentował uczestnikom konferencji krój pisma Comenia, którego autorami są: František Štorm, Radana Lencová i Tomáš Brousil.
Blažek ukończył studia w 2000 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest autorem wielu publikacji w profesjonalnych czasopismach z dziedziny projektowania graficznego. Jest założycielem i redaktorem czasopisma TYPO. Aktywnie udziela się w organizacjach zajmujących się typografią.Projektanci Comenia wyznają, że główną motywacją dla powstania nowego kroju pisma był problem z czytaniem i pisaniem jaki mają młodzi ludzie. Projekt powstał również dlatego, że do tej pory nie było prawidłowo opracowanego kroju pisma, który dobrze oddaje kształt czeskich znaków diakrytycznych.
Pismo Comenia jest wynikiem długich badań ergonomii pisania, czytania, materiałów przeznaczonych do druku i cyfrowych publikacji. Jego kształt, proporcje i cechy estetyczne są określone tak aby zapewnić maksymalną czytelność w materiałach drukowanych i kserowanych dla uczniów i studentów.

Więcej informacji:
Comenia family specimen PDF
http://typographica.org/2009/typeface-reviews/comenia/
http://www.typo.cz/

0 komentarze: