María González de Cossío-" Information design can have political implications: form design in 2006 Mexico's Presidential elections"
Jedną z osób prowadzących wykłady była María González de Cossío. Wykładowca i badacz na Universidad Autonoma Metropolitana-Cuajimalpa San Pedro Cholua w Meksyku. Również członkini National Reserchers System i założycielka Centre for Advenced Studies in Design, San Pedro Cholua w Meksyku, gdzie organizuje kursy, wydarzenia, konsultacje i prowadzi badania projektowe. 

Swój wykład na III Międzynarodowej Konferencji Odpowiedzialnego Projektowania Graficznego poświęciła projektowaniu informacji. Prezentowany przez Nią materiał dotyczył projektowania informacji i jego zastosowania w Narodowych Wyborach Elekcyjnych w Meksyku w 2006 roku. Projekt organizowany był we współpracy z María de Lourdes Fuentes. Za cały proces organizacji i przebieg wyborów odpowiedzialna była Instytucja The Federal Electoral Institute. Projekt był doskonałym przykładem na to, że projektowanie informacji może znaleźć zastosowanie również w polityce.

María González de Cossío przedstawia metody pracy oraz całą drogę projektu od dostrzeżenia problemu, jego analizy, wyłonienia problemów, budowania założeń po etapy projektowania i wdrożenie projektu podczas  Narodowych Wyboraów Prezydenckich. Projekt informacji wyborczej był bardzo dużym przedsięwzięciem angażował całe społeczeństwo meksykańskie. Liczne szkolenia i warsztaty miały za zadanie podnieść świadomość społeczną, zminimalizować analfabetyzm, odpowiednio przygotować i nauczyć wypełniać nowo zaprojektowane formularze wyborczye a także wyłonić i przeszkolić przyszłych funkcjonariuszy sztabów wyborczych 
i wolontariuszy. Jednym z założeń projektu było przede wszyskim wzbudzenie zaufania 
i poczucia bezpieczeństwa wśrod społeczeństwa meksykańskiego oraz przekonanie go do wyborów. Każdy oddany głos mógł zaważyc na wyniku wyborczym. Szanse wygranej wśród dwóch liderów konkurujących ze sobą partii były bardzo wyrównane. Równie istotnym problemen projektowym do rozwiązania w tym projekcie był fakt, że oprócz wyborów prezydenta  wybierano jednocześnie Reprezentacyjny Kongres i Senatorów. Należy dodać że pięć silnych partii politycznych dążyło do uzyskania władzy. Dlatego też stare formularze należało dokładnie przeanalizować i sklasyfikować ze względu na rodzaj popełnianych błędów. Następnie zaprojektować tak, aby zminimalizować ich pojawienie się,  a najczęściej były to: zbyt mały font, powtarzające się frazy lub niezrozumiale formułowana treść. To wszystko przyczyniało się do powszechnego zmniejszania wiarygodność wyborów. Fakt ten zasadniczo wpłynął na wygląd nowych formularzy i urn wyborczych, które były głównym nośnikiem informacji wyborczych.
Widoczne i czytelne oznakowania i komunikaty umieszczone na nich niwelowały potencjalne błedy.

Społeczność meksykańska dzięki szkoleniom zorganizowanym przez projekt osiągnęła  większą świadomość i przynależność społeczną. Dzięki dobrze zaprojektowanemu przekazowi informacji w społeczeństwie poprawiły się relacje midzyludzkie co przelożyło się na poprawę kontaktów społecznych i politycznych. Czystość i przejżystość formularzy podniosła rangę i prestiż Narodowych Wyborow w Meksyku, a społeczeństwo stało się bardziej odpowiedzialne za siebie i przyszłość sowiego państwa.

więcej informacji na temat projektowania informacji na stronach www:

0 komentarze: