Warsztaty: Drugie życie odpadów

W poniedziałek, o 7 rano, wyruszyliśmy do dwóch Szkół Podstawowych, w Zbydniowicach oraz w Swoszowicach, aby zorganizować warsztaty dla dzieci z klas 0-3. Warsztaty miały na celu zwrócenie uwagi uczestników, jak ważne jest segregowanie odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie.

Dzieci poznały historię czterech ludków, wykonanych z odpadów: Maurycego Drobiażdżka, Imre Butelkowicza, Puszkotki oraz Romana Doniczaka. Każde dziecko otrzymało po jednym odpadzie (z papieru, plastiku, metalu lub szkła), któremu miało nadać drugie życie, wykonując z niego użyteczny przedmiot lub zabawkę. Powstało mnóstwo pięknych prac, mieliśmy przy tym sporo radości. Dziękujemy dzieciom i Wychowawcom za ciepłe przyjęcie. 
 
 
Koordynator warsztatów oraz dokumentacja fotograficzna: Przemysław Szuba
Przygotowanie: Franciszka Kornecka, Przemysław Szuba, Jadwiga Rataj, Anna Domaradzka
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów Renacie Cynarskiej.

0 komentarze: