Im więcej tworzyw tym mniej CO2Nowe badania ogłoszone na konferencji PlasticsEurope na COP15 w Kopenhadze.

Przemysł tworzyw sztucznych już dziś przedstawia pierwsze wnioski aktualnych, najbardziej szczegółowych 
z dotychczas przeprowadzonych badań na temat wpływu na środowisko tworzyw sztucznych w różnych zastosowaniach. Badania te dostarczają wyczerpujących  danych na temat emisji CO2 związanej z tworzywami sztucznymi i obrazują rolę tych materiałów w walce ze zmianami klimatycznymi.

W badaniach, przeprowadzonych przez niezależną austriacką agencję badawczą Denkstadtt zajmującą się zrównoważonym rozwojem, zakwestionowanych zostało kilka powszechnie panujących przekonań związanych 
z obecnością i funkcjonowaniem tworzyw sztucznych w środowisku. Jednym z wniosków z badań jest fakt, 
że z tworzywami sztucznymi związane jest tylko 1,3% średniego europejskiego śladu węglowego (wobec 9% odpowiadających odzieży, 13% - żywności a 18% - rekreacji).
Ogólnie rzecz biorąc podczas fazy użytkowania i odzysku w cyklu życiowym wyrobów z tworzyw sztucznych oszczędność emisji CO2 jest od 5 do 9 razy większa niż ilość wyemitowanego CO2 podczas ich produkcji. 
Proporcje te zmienią się do 2020 na jeszcze bardziej korzystne – oszczędzać będziemy od 9 do 15 razy więcej CO2, dzięki unowocześnieniu produkcji i zwiększeniu efektywności wyrobów z tworzyw sztucznych.
Wydanie pełnego raportu zapowiedziane zostało w dniu dzisiejszym podczas Dnia Biznesu, będącego jednym 
z wydarzeń towarzyszących COP15, organizowanych w Kopenhadze. Opracowanie stanowić będzie istotny wkład tej branży przemysłu do dyskusji o Zmianach Klimatycznych w ramach ONZ odnośnie przyszłych poziomów redukcji CO2.
Wilfred Haensel, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope komentuje: „Te badaniach wskazują wyraźnie: im więcej stosuje się tworzyw sztucznych, tym większe oszczędności można uzyskać - choć z pozoru może się to wydać paradoksem. Ale zrównoważone zużycie ma zasadnicze znaczenie dla emisji  CO2. Winniśmy więc polegać na materiale, który m.in. pozwala na zaoszczędzenie znaczących ilości ropy naftowej w skali roku – odpowiadającej pojemności 194 supertankowców.

Podstawowe wnioski z raportu Denkstadtt
  1. Zastąpienie tworzyw sztucznych tam, gdzie jest to wykonalne z wykorzystaniem materiałów tradycyjnych to:
Masa wyrobów 3,7 raza większa ( niekorzystny wpływ na gospodarkę odpadami)
Emisję gazów cieplarnianych wyższa o 50% (120 mln t rocznie)
Wzrost zużycia energii o 46% (2300TJ, Tera = 1012)

  1. Mniejsza emisja gazów cieplarnianych wynikająca ze stosowania tworzyw sztucznych
Obecne osiągane oszczędności - to wartość odpowiadająca całkowitej emisji kraju takiego jak    
  Belgia
Wartość powyższa to blisko 38% redukcji CO2 zadeklarowanych w protokole Kioto EU15 (a 15%   
  w przeliczeniu na poziom redukcji w 2020 r. dla EU27 wynoszący 780 mln ton)
Bez wykorzystania tworzyw sztucznych cele redukcji emisji GHG z Kioto byłyby nieosiągalne

  1. Oszczędność energii dzięki tworzywom sztucznym
- Mniejsze zużycie energii - o 2300 mln GJ w skali roku
Zaoszczędzona ropa naftowa - 50 mln ton ropy naftowej rocznie (pojemność 194          
  supertankowców)

  1. Podsumowanie – bieżące trendy do 2020
- Tworzywa sztuczne reprezentują niewielką część średniego europejskiego śladu węglowego 
   (1, 3%)

-  Bilans węglowy (proporcja obciążeń podczas produkcji wyrobów w odniesieniu do korzyści  
   osiąganych w czasie ich cyklu życiowego podczas użytkowania i zagospodarowania odpadu)  
   wynosi obecnie jak 1 do  5 - 9 a wg szacunków do 2020 zmieni się na korzyść i wyniesie 
   jak 1 do 9 - 15
-  Tworzywa sztuczne odgrywają zasadniczą rolę przy wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych
-  Tworzywa sztuczne umożliwiają rozwój energooszczędnych technik, przy jednoczesnym coraz  
   mniejszym zużyciu materiału w wyrobie  
-  Tworzywa wykorzystywane do izolacji termicznej, do pakowania żywności czy do produkcji energii   
    odnawialnej to tylko niektóre przykłady dodatkowych korzyści użytkowych.

0 komentarze: