MARJATTA ITKONEN - "Social projects as part of graphic design studies"


Marjatta Itkonen wykłada na University of Art and Design w Helsinkach w Finlandii
Pierwszego dnia konferencji w budynku Galerii Rondo sztuki członkowie grupy Makultura, tak jak i wszyscy uczestnicy konferencji wysłuchali ciekawego wystąpienia profesor z Finlandii, pani Marjatty Itkonen zatytułowanego "Social projects as part of graphic design studies".
Prelegentka wykłada na Uniwersytecie w Helsinkach zajęcia w ramach "school of Visual Culture". W swoim wykładzie przedstawiła drogę edukacyjna jaką mieli okazję przejść dyplomanci MA, trzech kolejnych roczników w jej pracowni, w ostatnich latach. Pracownia ta współpracowała z organizacjami non profit, w wyniku czego powstały trzy
edycje plakatów, bilbordów oraz grafik dla stron internetowych opracowywanych kampanii społecznych. We wszystkich studenci próbowali zwrócić uwagę na podobieństwa pomiędzy problemami psychiczno - socjalnymi zarówno w kraju wysoko rozwiniętym jakim jest Finlandia, jak i w krajach trzeciego świata. Pierwszego roku zwrócono uwagę na chęć podjęcia pracy przez ludzi niepełnosprawnych i starszych. Następnego roku szukano podobieństw w problemach wychowawczych, samotności dzieci rodziców zajętych zarabianiem pieniędzy, lub mających problemy psychiczne. W ostatniej trzeciej edycji kampanii społecznych zwrócono uwagę na problem braku akceptacji i równouprawnienia zawodowego imigrantów.
Każdorazowo młodzi graficy dokonywali odpowiednio dogłębnego rozpoznania tematu, oraz starali się w odpowiedzialny sposób sprostać postawionej tezie. Dlatego też poszukiwania danych były poparte wizytacją krajów Afryki i Ameryki południowej.

http://www.uiah.fi/gso/site/index4c50.html?id=22,48,0,0,1,0
http://www.yhteisvastuu.fi/

Opracowała Franciszka Kornecka na podstawie wykładu Marjatty Itkonen na II Międzynarodowej Konferencji ,,Odpowiedzialne projektowanie graficzne''.

0 komentarze: